ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

ในวันที่ 21 พฤษจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มีโครงราชภัฏชัยภูมิร่วมใจสอบธรรมสนามหลวง เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 1746 คน โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้
-ธรรมศึกษาชั้น ตรี เข้าสอบ 922 คน สอบได้ 657 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 71.26
-ธรรมศึกษาชั้น โท เข้าสอบ 824 คน สอบได้ 351 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 42.60

ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบได้ของแต่ล่ะชั้นตามไฟล์แนบ
-รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี —->ดาวน์โหลด
-รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี —->ดาวน์โหลด
หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net/passlist/