ประมวลภาพกิจกรรมการแสดง ณ ลานศิลปวัฒนธรรม วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ประมวลภาพกิจกรรมการแสดง ณ ลานศิลปวัฒนธรรม งานเจ้าพ่อพญาแล ปี พ.ศ. 2560  ของวันที่ 13 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 7 ชุดการแสดง

13

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด—>